Wiercenie w betonie

Wiercenie otworów w betonie techniką diamentową

Jest obecnie najnowocześniejszą i najszybszą metodą wykonywania przejść, przepustów i otworów.Mogą one być potrzebne w ścianach, stropach, podłogach i innych powierzchniach wykonanych ze zbrojonego betonu, cegły itp. Wykonujemy przewierty w
- betonie
- żelbecie
- cegle
- kamieniu
- innych materiałach budowlanych.