Kominy Ceramiczne

Jawar SPS

System kominowy przeznaczony do niskotemperaturowych kotłów z zamkniętą komorą spalania

JAWAR SPS to bardzo bezpieczny komin, eliminujący do zera ryzyko powstawania groźnego tlenku węgla podczas pracy urządzeń grzewczych z zamknietą komorą spalania. W dotychczasowych rozwiązaniach do prawidłowej pracy urządzenia grzewczego niezbędna była prawidłowa wentylacja i doprowadzenie powietrza do procesu spalania, co powodowało wychłodzenie pomieszczenia. Co roku na skutek niedrożnych kanałów dopływu powietrza i wentylacji dochodzi do wielu groźnych zatruć zabójczym czadem. System kominowy Jawar SPS jest przeznaczony do kotłów z zamkniąta komopra spalania. To bardzo bezpieczny system, eliminujący do zera ryzyko powstawania groźnego tlenku węgla podczas pracy urządzeń grzewczych z zamknietą komorą spalania. JAWAR SPS to sposób na indywidualną regulację temperatury niezależnie od pory roku, to także łatwe i szybkie rozliczanie kosztów zużycia energii pomiędzy lokatorem w właścicielem.

JAWAR SPS DANE TECHNICZNE:

System kominowy Jawar SPS jest przeznaczony do kotłów z zamkniąta komopra spalania. To bardzo bezpieczny system, eliminujący do zera ryzyko powstawania groźnego tlenku węgla podczas pracy urządzeń grzewczych z zamknietą komorą spalania.

- System kominowy przeznaczony do niskotemperaturowych kotłów z zamkniętą komorą spalania
- Możliwość podłączania do 10 kotłów o różnej mocy
- Możliwość instalacji 4 kotłów na jednej kondygnacji
- Odporny na działanie kwasów i wilgoci
- Duże możliwości przy projektowaniu i lokalizacji urządzeń grzewczych
- Zastosowanie w domach jedno- i wielorodzinnych
- Mozliwość zastosowania w budynkach nowych i modernizowanych
- Możliwość rozliczenia zużycia kosztów energii w zależności od zuzycia gazu
- Niezależność od dostawców energii cieplnej
- Mniejsze koszty budowy
- Oszczędność powierzchni użytkowej mieszkania
- Energooszczędność, podniesienie sprawności urządzeń grzewczych (ok 2%)
- Odporność na pożar sadzy
- Możliwość pracy w podciśnieniu i nadciśnieniu
- Rura ceramiczna oznakowana CE zgodnie z EN 1475 klasy A1N1, B2N2 oraz D3P1
- System kominowy oznakowany CE zgodnie z EN 13063-3 T200 P1 W2 050 europejskimi.